Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:53 Tisdag 2018-05-22 kl. 10:30

Tisdag 2018-05-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:53
Datum och tid: 2018-05-22 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till
uppehållstillstånd (KU9y)
Justering
Prop. 2017/18:252
Föredragande: EL

4. Vårändringsbudget för 2018 (KU10y)
Justering
Prop. 2017/18:99 och motion
Föredragande: ACB

5. Ändrade mediegrundlagar (KU16)
Justering
Prop. 2017/18:49 och motioner
Föredragande: KÖ

6. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2017/18:75
Redog. 2017/18:RS6
Föredragande: JD

7. Följdändringar till ny förvaltningslag (KU22)
Justering
Prop. 2017/18:235
Föredragande: JJ

8. Kommittéberättelse – kommittéernas arbete
under 2017 (KU39)
Justering
Skr. 2017/18:103 och motioner
Föredragande: IÅ

9. Allmänna helgdagar (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner och förslag om utskottsinitiativ
Föredragande: IÅ

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-8. Förslag
9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista