Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:54 Torsdag 2018-05-24 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:54
Datum och tid: 2018-05-24 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Allmänna helgdagar m.m. (KU28)
Justering
Motioner och förslag om utskottsinitiativ
Föredragande: IÅ

3. En stärkt minoritetspolitik (KU44)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:199 och motioner
Föredragande: JD

4. Journalistik i hela landet (KU43)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:154 och motioner
Föredragande: ACB

5. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen
budgetprocess (KU40)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:100 punkterna 2-5, motion och
följdmotioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Inkomna skrivelser
2. Förslag
3-4. Utkast
5. Utkast, motioner och yttranden
6. Se särskild föredragningslista