Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:55 Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:55
Datum och tid: 2018-05-29 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KU47)
Beredning
Föredragande: SS

5. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (KU46)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:206 och motion
Föredragande: KD

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista