Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:59 Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:59


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:59
Datum och tid: 2018-06-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
Information
Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
Fortsatt beredning
Föredragande: JFG

5. Förslag till förordning om etablering av ett program om
rättigheter och värderingar
Subsidiaritetsprövning
Beslut
KOM(2018) 383
Föredragande: JD

6. Förslag till direktiv om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning
KOM(2018) 218
Föredragande: IÅ

7. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
4-5. Tidigare utsänt material
6. Utkast