Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-19 kl. 09:00

Torsdag 2017-10-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-19 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Redog. 2016/17:RS1
Föredragande: LW

5. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: LW

6. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga
integriteten (KU13)
Beredning
Prop. 2016/17:222 och motion
Föredragande: JFG

7. Politisk information i skolan (KU2y)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:17 och motioner
Föredragande: ACB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. Tidigare utsänt material
4. Utkast och motioner
5. Utkast
6. Utkast och motion
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista