Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:60 Torsdag 2018-06-14 kl. 08:30

Torsdag 2018-06-14 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:60


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:60
Datum och tid: 2018-06-14 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Förslag till direktiv om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Subsidiaritetsprövning
Beslut
KOM(2018) 218
Föredragande: IÅ

5. Fråga om översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
Beslut
Föredragande: JFG

6. Val till Nämnden för prövning av statsråds och
statssekreterares övergångsrestriktioner

Beslut
Föredragande: PN

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
Program
3. KansliPM
4. Utkast
5-6. KansliPM