Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Politisk information i skolan (KU2y)
Justering
Prop. 2017/18:17 och motioner
Föredragande: ACB

5. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: LW

6. Några frågor om offentlighet och sekretess (KU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:208 och motioner
Föredragande: JFG

7. Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta
bostadslägenheter i fastigheter med annan
ägare (KU8)
Fortsatt beredning
Framst. 2016/17:RS5
Föredragande: LL

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Yrkandesammanställning (delas på sammanträdet)
3. KansliPM
4-5. Förslag
6-7. Utkast