Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-10-26 kl. 09:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-10-26 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kriminalvårdssekretess (KU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:203
Föredragande: JJ

5. Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk
bearbetning och lagring (KU9)

Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:198
Föredragande: JJ

6. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga
integriteten (KU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:222 och motion
Föredragande: JFG

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Utkast till ärendeplan (delas på sammanträdet)
3. KansliPM
4-5. Utkast
6. Utkast och kansliPM
7. Se särskild föredragningslista