Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Säkerhetsfrågor
Information
Företrädare för Säpo och riksdagens säkerhetsenhet

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Översyn av Riksrevisionen vissa frågor om riksdagen
och Riksrevisionen, m.m. (KU14)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RS5 och motion
Föredragande: KD

5. Övriga frågor

Bilagor


3. KansliPM
4. Tidigare utsänt material och yttrande från FiU