Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och ev. motioner
Redog. 2017/18:RS1
Information av riksdagsdirektören m.fl.
Föredragande: LW

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Se tidigare utsänt material, ev. motioner och reviderat
utkast delas elektroniskt under måndagen
3. KansliPM
4. Se särskild föredragningslista