Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Torsdag 2018-12-06 kl. 09:00

Torsdag 2018-12-06 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-06 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Information
Företrädare för Regeringskansliet kommer kl. 09.00
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Redog. 2017/18:RS1
Föredragande: LW

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Beredning
Redog. 2018/19:JO1
Föredragande: JFG

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast
2. Protokoll
4. Utkast och protokollsbilaga om översyn
5. Se särskild föredragningslista