Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Redog. 2017/18:RS1
Föredragande: LW

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Nystart för en stärkt minoritetspolitik (KU13)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:282
Föredragande: JD

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag delas under fredagen
5-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista