Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Torsdag 2018-12-13 kl. 09:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-13 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Redog. 2017/18:RS1
Föredragande: LW

4. Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (KU17)
Justering
Föredragande: KÖ

5. Översyn av Riksrevisionen vissa frågor om riksdagen
och Riksrevisionen, m.m. (KU14)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RS5 och motion
Föredragande: KD

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag delas under onsdagskvällen
4. Förslag
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista