Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2018-12-18 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2018-12-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Information
Justitieombudsmännen
Beredning
Redog. 2018/19:JO1
Föredragande: JFG

2. Riksdagens representant vid EU:s institutioner
Information
Riksdagens EU-representant

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och
dess myndigheter (KU16)
Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet
Föredragande: JFG

7. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)
Fråga om att ge utrikesutskottet och socialförsäkringsutskottet
tillfälle att yttra sig
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: JJ

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast
3. Protokoll
4. - Inkomna skrivelser
- Förslag till sammanträdestider (delas på sammanträdet)
- Utkast till ärendeplan (delas på sammanträdet)
5. KansliPM
6. KansliPM och framst. 2018/19:RS6
7. KansliPM
8. Se särskild föredragningslista