Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2019-01-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-15 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Förslag till direktiv om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Skriftlig information
KOM(2018) 218
Föredragande: JFG

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Fortsatt beredning
Redog. 2018/19:JO1
Föredragande: JFG

7. Översyn av Riksrevisionen vissa frågor om riksdagen
och Riksrevisionen, m.m. (KU14)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RS5 och motion
Föredragande: KD

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4. KansliPM och underlag från Regeringskansliet
5. Ukast och kansliPM
6-7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista