Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-01-17 kl. 09:00

Torsdag 2019-01-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-01-17 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Justering
Föredragande: KÖ

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Justering
Redog. 2018/19:JO1
Föredragande: JFG

4. Nystart för en stärkt minoritetspolitik (KU13)
Justering
Skr. 2017/18:282
Föredragande: JD

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Program
2-4. Förslag.
5. Se särskild föredragningslista