Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-04 kl. 08:30

Torsdag 2018-10-04 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-04 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Förslag till ändring av förordning vad gäller ett
kontrollförfarande avseende överträdelser av
reglerna om skydd av personuppgifter i samband
med val till Europaparlamentet
Subsidiaritetsprövning
KOM(2018) 636
Föredragande: LW

5. Riksrevisionens ledningsformer
Fråga om utskottsinitiativ
Föredragande: KD

6. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fråga om att ge övriga utskott att tillfälle att yttra sig
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - Inkomna skrivelser
- Förslag till sammanträdestider
- Ärendeförteckning (delas vid sammanträdet)
- KansliPM kommittéer m.m.
3-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista