Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-01-31 kl. 09:00

Torsdag 2019-01-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-01-31 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motioner till justitieutskottet
Föredragande: JFG

5. Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och
dess myndigheter (KU16)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RS6
Föredragande: JFG

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4 KansliPM
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista