Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Förslag till direktiv om grupptalan för att skydda
konsumenters kollektiva intressen
Överläggning
Civilminister Ardalan Shekarabi med medarbetare
vid Finansdepartementet
COM(2018) 184
Föredragande: KÖ

2. EU:s valrättsakt
Information
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet
Föredragande: LW

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motioner från försvarsutskottet
Beslut
Föredragande: LW

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1-2. KansliPM med underlag från RK
4. KansliPM
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista