Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-02-14 kl. 09:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-02-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Avsägelse av ordförande och vice ordförande

2. Val av ordförande

3. Val av vice ordförande

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Fråga om val till riksdagens råd för Riksrevisionen

7. Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och
dess myndigheter (KU16)
Justering
Framst. 2018/19:RS6
Föredragande: JFG

8. Allmänna helgdagar m.m. (KU18)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

9. Trossamfund och begravningsfrågor (KU19)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

10. Minoritetsfrågor (KU24)
Beredning
Motioner
Föredragande: JD

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


4. Protokoll
5. - Inbjudan
- KansliPM
6. KansliPM
7-9. Förslag
10. Utkast och motioner
11. Se särskild föredragningslista