Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Avsägelser av ordförande och vice ordförande

2. Val av ordförande

3. Val av vice ordförande

4. Riksrevisionen
Information
Granskningsrapporten Vanans makt – regeringens
styrning av länsstyrelserna (RiR 2019:2)
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare

5. Justering av protokoll

6. Anmälningar

7. EU-bevakning

8. Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet
och proportionalitet m.m. (KU23)
Beredning
KOM(2018) 490, 491 och 703
Europaparlamentets årsrapport 2017 (dnr 400-2018/19)
Föredragande: KÖ

9. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)
Beredning
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: JJ

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


4. Granskningsrapport (endast elektroniskt)
5. Protokoll
7. KansliPM
8. Utkast, rapporter och meddelande
9. Utkast och motion
10. Se särskild föredragningslista