Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-02-28 kl. 09:00

Torsdag 2019-02-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-02-28 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Erfarenheter från 2018 års val m.m.
Information
Företrädare från Valmyndigheten

3. Säkerhetsrutiner
Information
Företrädare för Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Inkomna skrivelser
2. KansliPM och rapport
4. Se särskild föredragningslista