Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Val till riksdagens råd
Beredning
Föredragande: KD

4. EU-bevakning

5. Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet
och proportionalitet m.m. (KU23)
Fortsatt beredning
KOM(2018) 490, 491 och 703
Europaparlamentets årsrapport 2017 (dnr 400-2018/19)
Föredragande: KÖ

6. Valfrågor (KU25)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

7. Riksdagens arbetsformer (KU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: JJ

8. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: JJ

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Utkast
6-7. Utkast och motioner
8. Utkast