Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:30

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-03-07 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Ev. beslut
Föredragande: KD

4. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion från socialutskottet
Beslut
Föredragande: EL

5. Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet
och proportionalitet m.m. (KU23)
Justering
KOM(2018) 490, 491 och 703
Europaparlamentets årsrapport 2017 (dnr 400-2018/19)
Föredragande: KÖ

6. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)
Justering
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: JJ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - Utkast till ärendeplan och sammanträdesplan
(delas på sammanträdet)
- KansliPM kommittéer m.m. (delas på sammanträdet)
4. KansliPM
5-6. Förslag
7. Se särskild föredragningslista