Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet

2. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Helene Öberg med medarbetare
vid Kulturdepartementet

3. Programmet för rättigheter och värden
Information
Statssekreterare Karin Strandås med medarbetare
vid Arbetsmarknadsdepartementet
COM(2018) 383

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Beslut
Föredragande: KD

7. EU-bevakning

8. Författningsfrågor (KU30)
Beredning
Motioner
Föredragande: ACB

9. Kommunala och regionala frågor (KU31)
Beredning
Motioner
Föredragande: EL

10. Utskottsresa
Information och beslut
Föredragande: JFG

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1-3. KansliPM med underlag från RK
4. Protokoll
7. KansliPM
8-9. Utkast och motioner
10. KansliPM
11. Se särskild föredragningslista