Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-03-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-03-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-03-14 09:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Valfrågor (KU25)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

4. Minoritetsfrågor (KU24)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JD

5. Offentlighet, sekretess och integritet (KU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: JFG

6. Meddelande om ett förändrat beslutsfattande
för EU:s skattepolitik

Fråga om yttrande till skatteutskottet
Föredragande: KÖ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast
4. Utkast och yttrande från kulturutskottet
5. Utkast och motioner
6. Utkast, meddelande och FaktaPM
7. Se särskild föredragningslista