Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Valfrågor (KU25)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

5. Minoritetsfrågor (KU24)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JD

6. Riksdagens arbetsformer (KU22)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

7. Offentlighet, sekretess och integritet (KU26)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JFG

8. Författningsfrågor (KU30)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

9. Samlad struktur för tillhandahållande av
lokal statlig service (KU35)
Beredning
Prop. 2018/19:47
Motioner
Föredragande: KÖ

10. Meddelande om ett förändrat beslutsfattande
för EU:s skattepolitik
Fråga om yttrande till skatteutskottet
Föredragande: KÖ

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5-8. Utkast
9. Utkast och motioner
10. Utkast
11. Se särskild föredragningslista