Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-03-28 kl. 09:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-03-28 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Meddelande om ett förändrat beslutsfattande
för EU:s skattepolitik (KU1y)
Fråga om yttrande till skatteutskottet
Justering
Föredragande: KÖ

2. Promemoria om en nationell institution
för mänskliga rättigheter
Information
Den särskilda utredaren Lise Bergh

3. Anmälningar

4. Utskottsresa
Information
Föredragande: JFG

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (KU21)

Fråga om remiss till samtliga utskott
Skr. 2018/19:75
Redog. 2018/19:RS4
Föredragande: JD

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Förslag
2. KansliPM
3. KansliPM om rättsstatsprincipen (delas vid sammanträdet)
4. Underlag (delas vid sammanträdet)
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista