Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Torsdag 2019-04-04 kl. 09:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-04-04 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Offentlighet, sekretess och integritet (KU26)
Justering
Motioner
Föredragande: JFG

4. Samlad struktur för tillhandahållande av
lokal statlig service (KU35)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:47
Motioner
Föredragande: KÖ

5. Kommunala och regionala frågor (KU31)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EL

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

8. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4-5. Utkast
8. Se särskild föredragningslista