Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Måndag 2019-04-08 kl. 13:00

Måndag 2019-04-08 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-04-08 13:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista