Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Minoritetsfrågor (KU24)
Justering
Motioner
Föredragande: JD

4. Valfrågor (KU25)
Justering
Motioner
Föredragande: LW

5. Offentlig förvaltning (KU28)
Beredning
Motioner
Föredragande: LW

6. Författningsfrågor (KU30)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

7. Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)
Beredning
Motioner
Föredragande: JJ

8. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU34)
Beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: MM

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: MM

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor


2. KansliPM
3-4. Förslag
5. Utkast, motioner och yttrande från utrikesutskottet
6. Tidigare utsänt utkast och tidsplan
7. Utkast och motioner
8. Utkast
9. Utkast och motioner
10. Se särskild föredragningslista