Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Torsdag 2019-04-11 kl. 08:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-04-11 08:30
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Kommunala och regionala frågor (KU31)
Justering
Motioner
Föredragande: EL

6. Samlad struktur för tillhandahållande av
lokal statlig service (KU35)
Justering
Prop. 2018/19:47
Motioner
Föredragande: KÖ

7. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)
Beredning
Motioner
Föredragande: KÖ, ACB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
3. Protokoll
4. Utkast till ärendeplan och sammanträdesplan
(delas på sammanträdet)
5-6. Förslag
7. Utkast och motioner
8. Se särskild föredragningslista