Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3 EU-bevakning

4. Författningsfrågor (KU30)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

5. Riksdagens arbetsformer (KU22)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: MM

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista