Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Torsdag 2019-04-25 kl. 08:30

Torsdag 2019-04-25 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-04-25 08:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (KU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Föredragande: MM

3. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU34)
Fortsatt beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: MM

4. Offentlig förvaltning (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

5. Indelning i utgiftsområden (KU33)
Fråga om att ge socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet,
utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet
tillfälle att yttra sig över prop. 2018/19:100
Föredragande: LW

6. Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

7. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ, ACB

8. Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av
lagen om bostadsanpassningsbidrag (KU36)
Beredning
Föredragande: JFG

9. Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)
Beredning
Skr. 2018/19:75
Redog. 2018/19:RS4
Föredragande: JD

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Lokal: N3-04

12. Granskning av regeringen

Bilagor


2. Förslag
3-4. Utkast
5. KansliPM
6-8. Utkast
9. Utkast och kansliPM
12. Se särskild föredragningslista