Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Fredag 2019-04-26 kl. 14:00

Fredag 2019-04-26 kl. 14:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-04-26 14:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista