Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:41 Torsdag 2019-05-02 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:41
Datum och tid: 2019-05-02 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Val av justitieombudsmän
Beslut
Föredragande: PN

5. Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av
lagen om bostadsanpassningsbidrag (KU36)
Justering
Föredragande: JFG

6. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)
Justering
Motioner
Föredragande: KÖ, ACB

7. Författningsfrågor (KU30)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

8. Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

9. Offentlig förvaltning (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM
5-6. Förslag
7-9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista