Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:42 Måndag 2019-05-06 kl. 10:00

Måndag 2019-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:42
Datum och tid: 2019-05-06 10:00
Plats: Se bilaga under punkt 1

1. Anmälningar

2. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: LW

3. Offentlig förvaltning (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

4. Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU29)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KÖ, ACB

5. Författningsfrågor (KU30)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Schema
2. KansliPM
3. Utkast
4. Utkast (delas elektroniskt under fredagen)
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista