Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:44 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:44
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: LW

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast
5. Se särskild föredragningslista