Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:47 Onsdag 2019-05-29 kl. 09:15

Onsdag 2019-05-29 kl. 09:15

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:47
Datum och tid: 2019-05-29 09:15
Plats: RÖ7-08

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
Information
Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare

2. Anmälningar

3. Granskning av regeringen

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor