Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:48 Måndag 2019-06-03 kl. 16:30

Måndag 2019-06-03 kl. 16:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:48
Datum och tid: 2019-06-03 16:30
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Granskning av regeringen

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Se särskild föredragningslista