Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:49 Tisdag 2019-06-04 kl. 09:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:49
Datum och tid: 2019-06-04 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2018/19:75
Redog. 2018/19:RS4
Föredragande: JD

6. Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JJ

7. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2018, m.m. (KU32)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:103 och motioner
Föredragande: ACB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4. KansliPM
5. Förslag, yttranden, kansliPM
6-7. Utkast