Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Torsdag 2018-10-25 kl. 09:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-10-25 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)
Justering
Överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: KD

5. Översyn av Riksrevisionen - övriga lagändringar (KU14)
Fråga om att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig
Framst. 2018/19:RS5 och ev. motioner
Föredragande: KD

6. Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU4)
Fortsatt beredning
Vilande förslag
Framst. 2017/18:RS4 punkterna 3 och 4
Föredragande: ACB

7. Ändrade mediegrundlagar
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU2)
Fortsatt beredning
Vilande förslag
Prop. 2016/17:222 punkt 2 delvis
Prop. 2017/18:49 punkt 3
Prop. 2017/18:59 punkt 2 delvis
Motioner
Föredragande: KÖ

8. Följdändringar till mediegrundlagar (KU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:260
Föredragande: KÖ

9. EU-arbetet i riksdagen (KU7)
Fortsatt beredning
Framst. 2017/18:RS8 och motion
Föredragande: JJ

10. Stärkt skydd för valhemligheten (KU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:286 och motioner
Föredragande: LW

11. Ändringar i regleringen av Sametinget och
sametingsvalet (KU9)
Beredning
Prop. 2017/18:287 och motioner
Föredragande: JD

12. Granskning av regeringen

13. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - Inkomna skrivelser
- Utkast till ärendeplan och sammanträdesplan
(delas vid sammanträdet)
- KansliPM om tillkännagivanden
- KansliPM om Brexit
3. KansliPM
4. Förslag
5. KansliPM
6-10. Utkast
11. Utkast och motioner
12. Se särskild föredragningslista