Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:50 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:50
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Riksrevisionen
Information
Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Fri- och rättigheter, m.m. (KU27)
Justering
Motioner
Föredragande: JJ

6. Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet
under 2018, m.m. (KU32)
Justering
Skr. 2018/19:103 och motioner
Föredragande: ACB

7. Behandling av riksdagens skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2018/19:75
Redog. 2018/19:RS4
Föredragande: JD

8. Forskning och framtid
Föredragande: JD

9. Uppföljning och utvärdering
Föredragande: JD

10. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson kommer kl. 11.45

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Riksrevisionens årsredovisning för 2018
2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
4. KansliPM
5-7. Förslag
8-9. KansliPM
11. Se särskild föredragningslista