Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Ändrade mediegrundlagar
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU2)
Justering
Vilande förslag
Prop. 2016/17:222 punkt 2 delvis
Prop. 2017/18:49 punkt 3
Prop. 2017/18:59 punkt 2 delvis
Motioner
Föredragande: KÖ

5. Följdändringar till mediegrundlagar (KU3)
Justering
Prop. 2017/18:260
Föredragande: KÖ

6. Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU4)
Justering
Vilande förslag
Framst. 2017/18:RS4 punkterna 3 och 4
Föredragande: ACB

7. Några frågor om tillämpning av
offentlighetsprincipen (KU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:281
Föredragande: JFG

8. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM (2018) 800
Föredragande: LW

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-6. Förslag
7. Utkast
8. KansliPM och COM(2018) 800
9. Se särskild föredragningslista