Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Torsdag 2018-11-08 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-08 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Val till Statsrådsarvodesnämnden
Beslut
Föredragande: PN

3. Val till Riksdagens arvodesnämnden
Beslut
Föredragande: PN

4. Val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna
Beslut
Föredragande: PN

5. EU-arbetet i riksdagen (KU7)
Justering
Framst. 2017/18:RS8 och motion
Föredragande: JJ

6. Stärkt skydd för valhemligheten (KU12)
Justering
Prop. 2017/18:286 och motioner
Föredragande: LW

7. Ändringar i regleringen av Sametinget och
sametingsvalet (KU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:287 och motioner
Föredragande: JD

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


2-4. KansliPM
5-6. Förslag
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista