Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Rådsslutsatser om stärkt europeiskt innehåll
och rådsdeklaration om antisemitism
, m.m.
Information
Statssekreterare Per Olsson Fridh med medarbetare
vid Kulturdepartementet
Föredragande: KÖ

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Några frågor om tillämpning av
offentlighetsprincipen (KU8)
Justering
Prop. 2017/18:281
Föredragande: JFG

6. Ändringar i regleringen av Sametinget och
sametingsvalet (KU9)
Justering
Prop. 2017/18:287 och motioner
Föredragande: JD

7. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning, ev. beslut
COM(2018) 800
Föredragande: LW

8. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM med underlag från RK
2. Protokoll
4. - KansliPM
- Underlag från RK
5-6. Förslag
7. Utkast