Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Torsdag 2018-11-22 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-22 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Riksdagens ombudsmän informerar om
2018/19 års ämbetsberättelse

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen
och Riksrevisionen, m.m. (KU14)
Beredning
Framst. 2018/19:RS5 och motion
Föredragande: KD

6. Förordning om utlämnandeorder och bevarandeorder för
e-bevisning och direktiv om utseende av rättsliga företrädare
för insamling av bevisning

Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet kommer kl. 11.00
COM(2018) 225 och 226
Föredragande: KÖ

7. Förordning om förhindrande av spridning av
terrorismsinnehåll online
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare
vid Justitiedepartementet
COM(2018) 640
Föredragande: KÖ

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Utkast
6-7. KansliPM med underlag från RK
8. Se särskild föredragningslista