Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Ett särskilt straffansvar för samröre med en
terroristorganisation

Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2019/20:36 och motion
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3432
av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6
från justitieutskottet
Föredragande: KÖ

6. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning
av länsstyrelserna (KU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:117
Föredragande: LW

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast
5. KansliPM och motion
6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista