Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2019-12-12 kl. 09:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2019-12-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Ett särskilt straffansvar för samröre med en
terroristorganisation
(KU4y)
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2019/20:36 och motion
Justering
Föredragande: KÖ

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Justering
Föredragande: KÖ

4. Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter
för ingående mervärdesskatt vid representation (KU7)
Beredning
Framst. 2019/20:RS6
Föredragande: JJ

5. Uppföljning av första riksmötet

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Lokal: Skandiasalen, N3-04


Kl. 10.00

9. Forskarhearing om den representativa demokratins
utmaningar i polariseringens tid
Sören Holmberg, Professor emeritus vid den
statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Elin Naurin, Docent vid den statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Bo Rothstein, Professor vid den statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet.
(öppet sammanträde)

Bilagor


2-3. Förslag
4. Utkast
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista
9. Program