Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2019-12-17 kl. 10:30

Tisdag 2019-12-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2019-12-17 10:30
Plats: RÖ7-08

1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Information
Justitieombudsmännen
Fortsatt beredning
Redog. 2019/20:JO1
Föredragande: JFG

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Utkast
3. Protokoll
4. Inkomna skrivelser
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista